Przychody muzycznego biznesu spadają

Przychody muzycznego biznesu spadają, ale na artystów wydano 2,7 mld dolarów!

Sporo mówi się o tym, że przychody z biznesu muzycznego maleją. Tymczasem firmy nagraniowe wciąż dużo inwestują w artystów. Tylko w zeszłym roku wydały na nich łącznie około 2,7 mld dolarów.

W kwocie tej mieszczą się wyłącznie wydatki na samych artystów i ich repertuary. Stanowi ona aż 16% całkowitych dochodów branży muzycznej. Jeśli dodamy do tego jeszcze koszty reklamy i marketingu, nakłady te wzrosną do 4,5 mld dolarów. To stosunkowo dużo, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że wartość branży muzycznej spadła w zeszłym roku aż o 16%.

Przychody z tego przemysłu spadły o 2,9%, osiągając poziom 16,7 mld dolarów. Wydatki na poszczególnych artystów znacznie różnią się między sobą.

Najbardziej kosztowne okazuje się zazwyczaj utrzymanie najsłynniejszych gwiazd. Szacuje się, że opłacenie wynagrodzenia, trasy koncertowej i kosztów nagrań w przypadku najbardziej znanych artystów plasuje się na poziomie 1,4 mld dolarów. Do najdroższych gwiazd należą U2, Bon Jovi, Take That oraz Taylor Swift.

W porównaniu do innych branż przemysłu, wydatki w branży muzycznej rosną zdecydowanie najszybciej i to mimo ogólnego kryzysu.

Wystarczy wspomnieć, że w sektorze software wydatki na rozwój i badania, które są porównywalne z wydatkami na nowych artystów, wyniosły zaledwie niecałe 10% łącznych przychodów w tej branży.